Οι chefs είναι στενοί συνεργάτες κάθε food photographer και αναπόσπαστο κομμάτι σε κάθε δημιουργία μας. Συνάπτουμε μαζί τους στενές σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επεμβαίνουμε με τη δική τους συγκατάθεση όταν αυτό είναι απαραίτητο για το καλό της εικόνας του κάθε πιάτου. Ξέρουμε πως η τελική επιτυχία κάθε εικόνας της μαγειρικής εξαρτάται από τον chef, γι αυτό και τους ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική τους συμβολή στις δημιουργίες μας.
Share